Jonas Robinson
Developer
jro@conversio.dk
+45 70 666 500
Introduktion

Jeg er detaljeorienteret med et strategisk overblik over organisatoriske processer. Jeg bruger min tekniske viden og nysgerrige tilgang til at undersøge og forbedre organisatoriske systemer og SOP'er.

Hvad er din uddannelse?

Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med en bachelor i Informationsvidenskab på Aarhus Universitet.

Hvordan opstod interessen for dit arbejde?

Jeg har altid været nysgerrig på emergerende teknologier og deres infrastruktur. Derigennem kom motivationen for at undersøge, hvordan og hvorfor teknologier er, som de er, hvor jeg løbende udviklede min tekniske forståen og værktøjskasse. Selvom de tekniske aspekter spiller en stor rolle, blev jeg opmærksom på organisatoriske og humanistiske elemter, som jeg berører både under uddannelse og arbejde.

Hvad er dit bedste hack?

Data og teknologier er efterhånden et succeskriterie for de fleste processer og beslutninger. Det er derfor vigtigt at have en forståelse og et indblik i disse, hvor tidsforbruget ofte er givet godt ud i dialoger med stakeholders og endelige beslutninger.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.