Hvad vi gør

CSR

I Conversio bidrager vi til at finde løsninger på de sociale og miljømæssige udfordringer, der findes i samfundet. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. Derfor har vi fokus på, hvordan vi kan løfte et samfundsansvar i hverdagen.

Sundhed og trivsel er førsteprioritet hos os.

Conversio ser trivsel som en forudsætning for, at både virksomhed og medarbejdere kan udvikle sig i en positiv retning. Virksomheden skal være et sted, hvor det er rart at være, og hvor alle ansatte er glade for at gå på arbejde.

Vi skal sikre trivsel på arbejdspladsen gennem et godt arbejdsmiljø. Trivsel skal i denne sammenhæng forstås som et udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte medarbejder følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved arbejdet. Der skal være balance mellem de krav, der stilles, og de ressourcer, den enkelte har til rådighed.

Vi understøtter trivslen med følgende tiltag: Arbejdsmiljøorganisation, informationskanaler, medarbejderhåndbog, medarbejderudviklings- og 1:1-samtaler, onboarding- og offboarding-program, pensions- og sundhedsaftale, trivsels- og stresshåndbog samt sociale arrangementer.

Vi giver til velgørende formål

Hos Conversio afholder vi hvert år Sommer- og Vinter-OL, hvor der i en periode på to uger dagligt bliver dystet og samarbejdet i diverse konkurrencer på tværs af afdelingerne. Disse små afbræk er med til at styrke sammenholdet, trivslen og giver fornyet energi i en ellers travl hverdag på kontoret. Alle ansatte kæmper med deres hold for at stå tilbage med OL-sejren og vinde en mindre præmie samt æren af at vælge en organisation eller velgørende formål, som Conversio støtter med 10.000 kr.

Knæk Cancer
Børne Cancer Fonden
Red Barnet
Sport 'n Charity
Parasport Danmark
Børnehjem i Indien

Ansvarligt forbrug er vejen frem

Conversio har indgået et samarbejde med nonprofitvirksomheden Huset Venture, som er en social økonomisk virksomhed med næsten udelukkende ansatte fra skåne- og fleksjob. De modtager alt vores overflødige IT-udstyr og -affald, hvor de i første omgang vil forsøge at genbruge det, og hvis ikke det lykkes, vil det blive smidt ud på en forsvarlig måde.

Reduktion af madspild


Vi har stort fokus på at reducere madspild og har derfor en aftale med alle ansatte om, at de dagligt må tage eventuelle madrester med hjem