UngTilUng

Med afsæt i UngTilUngs behov for at kunne visualisere vigtige nøgletal og målsætninger, leverede Conversio et dashboard med specialtilpassede integrationer til Looker Studio, der også kunne opskaleres i fremtiden.

services

Tracking & analyse

Resultatet skulle tage afsæt i kernebehov

Gennem en digital platform hjælper organisationen UngTilUng unge med svære tanker og følelser, der fylder i hverdagen. De havde behov for at kunne visualisere deres nøgletal, og så havde de også behov for at hver medarbejder kunne sidde individuelt og analysere deres data.

Den endelige løsning skulle desuden være skalérbar, så der ikke skulle startes forfra, hvis der skete ændringer i forretningen. Derfor var udfordringen også at gøre visualiseringens design og funktioner universelle. Desuden var det essentielt for UngTilUng, at det endelige design og format understøttede forskellige visningsmuligheder. Det skulle nemlig give en god oplevelse, hvad end det blev vist på computer eller fuld opløsning på et TV.

Løsningen blev et specialdesignet dashboard til Looker Studio

For at kunne imødekomme UngTilUngs behov bedst muligt, blev løsningen at udvikle et dashboard til Looker Studio, som kunne visualisere deres nøgletal. Da dele af deres data lå i systemer, som ikke er standard connectors i Looker Studio, udviklede vi nogle specialtilpassede integrationer, så data alligevel kunne vises i det endelige dashboard. UngTilUng havde også allerede en design-guideline, vi kunne følge. Det gjorde det nemt at gå til, men gjorde også at slutproduktet blev langt bedre end først antaget, fordi det netop var i tråd med deres visuelle identitet.

Midtvejsevaluering var afgørende for det færdige resultat

Undervejs i projektet efter implementering af design og delvise funktionaliteter var det nødvendigt at afholde en midtvejsevaluering. Det gjorde vi for at sikre, at det færdige slutprodukt også stemte overens med deres behov. Derudover havde vi fået frihed til at tilføje en række funktioner. Under evalueringen fandt Conversio og UngTilUng i fællesskab sammen frem til nye og bedre måder at visualisere deres nøgletal på. Var evalueringen ikke blevet afholdt, var vi ikke kommet frem til netop de løsninger.

Det var vigtigt at sikre en god overlevering

Dashboardets dynamiske funktionalitet satte store krav til overlevering. Det var nemlig vigtigt at sikre, at UngTilUng havde fået en gennemgang af, hvordan de selv kunne bruge det efterfølgende. Gennem hele projektet har Conversio desuden arbejdet på flere idéer til og måder på, hvordan UngTilUng også kan visualisere data i fremtiden i takt med, at deres behov ændrer sig. Dette var også noget, som blev præsenteret ved overlevering, så de ved, hvordan de skal gribe det an.

Vi har i flere år nu ledt efter en løsning til at få vores forskellige data op på et samlet dashboard. Det er lykkedes med hjælp fra Andreas fra Conversio. Processen har været helt lige til, og de har lynhurtigt tilpasset vores ønsker til en fordelagtig pris. Stor anbefaling herfra.
Jannik Dobusz
Stifter & Direktør, UngTilUng
teamet bag
Andreas Lodahl
Andreas Lodahl
Head of Product Development
Skal vi også lære din forretning at kende?
Udfyld formularen nedenfor, så vi kan indlede en dialog for at afdække, om vi sammen kan flytte din forretning.
Dejligt, at vi må lære dig at kende - vi kontakter dig inden længe
Noget gik galt ved indsendelsen - prøv igen