Kunstig intelligens i e-handel

Head of SEO, Partner
Udgivet
Kategori
SEO
Længde
7 min.

Indholdsfortegnelse

Alle taler om kunstig intelligens, men det er egentlig de færreste, der ved, hvad teknologien nærmere konkret indebærer. Derfor vil vi i dette blogindlæg give dig en kort introduktion til, hvad kunstig intelligens er for en størrelse, samt hvordan teknologien er og har været med til at udvikle nye forretningsmuligheder. Vi fokuserer helt konkret på nogle af de forretningsmuligheder, der er i forbindelse med e-handel og dermed, hvordan teknologien kan medvirke til at styrke din webshop.

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er en oversættelse af det engelske begreb artificial intelligence, AI. Det dækker over en lang række teknologier, der kort fortalt udviser intelligent adfærd og er i stand til at lære uden menneskelig involvering. Begrebet blev første gang introduceret af John McCarthy på en konference i 1956. McCarthy skabte dengang programmeringsprogrammet LISP, der hurtigt blev et af de vigtigste værktøjer til implementering af regelbaserede systemer, som er ideelle til at bearbejde store mængder af data med lav kompleksitet. Systemerne fodres med et sæt ”if-then-regler”, der defineres af en menneskelig ekspert, hvorefter reglerne implementeres i systemet. Her får I et simpelt eksempel på en sådan regel:

Hvis X = A, så er Y = B

Hvis trafiklyset er grønt, så må man gå – hvis trafiklyset er rødt, så skal man stå.

Reglerne i disse systemer er således foruddefinerede, hvilket betyder, at de godt nok udviser intelligent adfærd, men de gør altså ikke computerne i stand til at lære selv. Som sagt dækker AI over en lang række teknologier, hvor den mest anvendte teknologi i dag er machine learning. Med fremkomsten af machine learning er det blevet muligt for computeren at lære på baggrund af tidligere erfaringer og dermed opdage nye mønstre i data. AI har således fået en helt ny betydning i forhold til tidligere.

Machine learning

Ved maskinlæring lærer maskiner gennem træning. Her trænes maskinen til at genkende mønstre i store mængder data, uden den gives klare instrukser for, hvordan disse helt nøjagtigt skal findes. Grundlæggende tales der om maskinlæringsalgoritmer, der kan behandle data og lære ud fra denne. Dette er data, der tidligere er indsamlet vedrørende et bestemt emne, som gør det muligt for algoritmen at lære ud fra tidligere adfærdsmønstre. Algoritmen trænes altså til at opdage mønstre i store datasæt og derfor opfattes læring her som en dynamisk proces.

Men hvad kan man så helt konkret bruge maskinlæring til, tænker du måske? Maskinlæring kan anvendes til at skabe overblik over enorme mængder data, hvilket giver virksomheder en unik mulighed for at opnå en bedre indsigt i deres forretning. Idet algoritmen selv opdager mønstre i dataene, giver teknikken også virksomhederne mulighed for at opdage mønstre, som de måske slet ikke selv ville have tænkt på. Maskinlæring bliver desuden anvendt til at lave forudsigende analyser, predictive analytics, der grundlæggende, og meget kort fortalt, handler om at anvende data om fortiden til at lave forudsigelser om fremtiden.

Et eksempel på en virksomhed, der gør brug af predictive analytics, er Netflix. Netflix anvender blandt andet analysemetoden til at forudsige, hvorvidt en serie eller film vil blive et hit blandt publikum, allerede inden den bliver produceret. Et eksempel herpå vedrører Netflix’s første originale serie House of Cards. Her identificerede Netflix 70.000 karaktertræk ved film og serier, som de anvendte til at forudsige, hvorvidt serien ville blive populær eller ej. På baggrund heraf kunne de vurdere, om de skulle producere serien. Det blev der vurderet, at de skulle, og serien blev et kæmpemæssigt hit. Netflix estimerede at have fået mere end 3 millioner nye kunder over hele verden alene pga. House of Cards.

3 måder du kan anvende kunstig intelligens til at styrke din webshop

Nu kommer vi til det spændende for dig – nemlig hvordan du kan benytte AI til at styrke din webshop. Vi giver dig en kort introduktion til 3 forskellige ting, som du kan bruge teknologien til, og vi kommer herunder ind på de fordele, det vil have for din forretning.

  1. Personaliserede produktanbefalinger

Flere e-handelsvirksomheder anvender i dag anbefalingssystemer (Recommendation Systems) til at foreslå deres brugere personaliseret indhold. Her bruger virksomhederne maskinlæring til at anbefale sine brugere relevante produkter, der er baseret på det, som de tidligere har været inde at se på. Typisk sammenlignes brugernes adfærd med andre brugere, der deler de samme adfærdsmønstre.

For dig som webshop-ejer er den største fordel ved at anvende et anbefalingssystem, at du kan nå ud til dine kunder med relevant indhold, der med det samme vil fange deres interesse. Vi eksponeres i dag for utrolig meget støj på nettet, som vi helt automatisk lukker af for. Ved at målrette dit indhold mere direkte til kunden, vil du kunne eliminere noget af denne støj og dermed hjælpe dem til nemmere at kunne træffe de rette beslutninger. De forretningsmæssige gevinster ved personaliserede produktanbefalinger er således utrolig store, idet de ofte vil medvirke til et øget salg på din webshop.

  1. Automatiseret kundeservice

Automatiseret kundeservice vinder i stigende grad indpas hos flere virksomheder, som anvender chatbots til at kunne levere en lynhurtig kundeservice på alle tidspunkter af døgnet. En chatbot er i bund og grund et program, der kan føre en samtale med en given bruger.

Udviklingen inden for sprogteknologi i Danmark er ikke lige så langt fremme, som den er inden for eksempelvis det engelske sprog, hvilket jo giver god mening, da dette sprog er langt mere udbredt. Det betyder dog også, at det udviklingsstadie, som chatbots på nuværende tidspunkt er på i Danmark, gør, at chatbots pt. er mest anvendelige til at besvare ofte stillede spørgsmål via skrift.

Chatbotten kan således ikke klare så mange nuanceringer, men for dig, der ejer en webshop, hvor de samme spørgsmål ofte går igen, kan en chatbot være til stor hjælp. Den vil kunne frigøre de ressourcer, som du normalt bruger på at besvare basale spørgsmål, og samtidig vil du kunne skabe mere værdi for både eksisterende og potentielle kunder, idet de får et relevant svar lige med det samme.

  1. Optimering af processer

Foruden de to ovenstående konkrete løsninger, så kan AI også anvendes til at optimere forskellige interne processer i din virksomhed. De datadrevne værktøjer kan eksempelvis benyttes til at forudsige efterspørgslen på bestemte varer ud fra mønstre i kundernes handlemønstre. Det kan f.eks. være, at en bestemt kundegruppe efterspørger et bestemt produkt, eller at de som oftest køber produkt A også vil være dem, der oftest køber produkt B.

Indsigter som disse vil ikke kun være mulige at anvende til at levere personaliserede anbefalinger, men de vil også kunne levere vigtige indsigter til din virksomhed, så du kan forudsige fremtidige handlinger iblandt kundegrupper med samme profil eller forskellige overordnede kundetendenser. Desuden vil indsigter som disse kunne anvendes som et hjælpeværktøj til håndtering af dit lagersystem, idet du vil få en dybere indsigt i hvilke varer, der kan forventes at blive solgt.

Fremtiden med kunstig intelligens i Danmark

Generelt er der en tendens til, at det oftest er de større virksomheder som Google, Netflix og Amazon m.v., der i dag anvender AI. Over stort set hele verden ser vi dog en indsats for at fremme både udviklingen og brugen af AI, hvilket skal være med til at føre teknologien i en positiv retning.

I Danmark er der for ganske kort tid siden (d. 14. marts 2019) blevet afholdt et digitalt topmøde, hvor en ny digital strategi blev lanceret. Strategien indeholder et overordnet mål om, at Danmark skal gå forrest med en forsvarlig udvikling og anvendelse af AI. Strategien indbefatter herunder 4 forskellige indsatsområder:

  1. Et ansvarligt grundlag for AI
  2. Mere og bedre data
  3. Stærkere kompetencer og ny viden
  4. Øgede investeringer i AI

Alt dette skal gøre teknologien nemmere og mere anvendelig for virksomheder – og ikke kun de store af slagsen. Vi oplever nemlig i høj grad et fokus på at få flere små og mellemstore virksomheder til at anvende teknologien. Dette ser vi også på et samfundsmæssigt niveau i form af forskellige organisationer, der gør en aktiv indsats for at få flere virksomheder til at anvende teknologien.

Selvom du måske på nuværende tidspunkt tænker, at AI ikke er noget, som du vil kunne gøre brug af, så er der altså gode muligheder for, at dette kan vende i den nærmeste fremtid. Vi skal se på AI, som vi så på computere i de tidlige 70’ere. Selvom mange mindre butiksejere var bekendte med computere dengang, så var teknologien meget kompleks. Den krævede, at man havde nogle personer i virksomheden, som kunne programmere maskinen, så den kunne anvendes i relation til den enkelte forretning. Sådan er det også med AI i dag, og det er blot et spørgsmål om tid, før teknologien også anvendes i en lang række mindre virksomheder.

Er du interesseret i at læse mere om, hvordan kunstig intelligens anvendes inden for digital markedsføring? Så kan du med fordel også læse nogle af vores øvrige spændende blogposts, hvor vi løbende kommer med brugbare indsigter samt gode tips og råd til virksomheder inden for e-handel. Ønsker du at komme i kontakt med os hos Conversio ApS, så kan du enten gøre dette ved at ringe til os på 70 666 500 eller ved at skrive en mail til [email protected].

Har du spørgsmål til digital marketing?

Du er altid velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål vdr. digital marketing.

Johannes Helleland
Johannes Helleland

Client Director, Partner