Dan Brandt
CSO
dbr@conversio.dk
Introduktion

Jeg er nysgerrig på dynamikken mellem mennesker og de muligheder, der opstår, når vi er sammen. Jeg tror ikke, at der er 2 mennesker, som er ens, men at vi alle kan noget forskelligt — sammen bliver vi derfor gode. Jeg har mere end 25 års ledelseserfaring fra forskellige brancher.

Hvad er din uddannelse?

Jeg startede min ledelseskarriere i Hæren, fortsatte denne med chefuddannelse i Dansk Supermarked (Salling Group) og har gennem årene gennemført talrige af supplerende kurser med fokus på ledelse, salg og kommunikation.

Jeg har derudover en diplomuddannelse i ledelse og er DISC-certificeret.

Hvordan opstod interessen for dit arbejde?

Jeg har altid interesseret mig for samspillet mellem mennesker, og i alle mine år på arbejdsmarkedet har jeg været leder (og selvstændig). Det er naturligt for mig at samarbejde både internt og eksternt, samt på alle niveauer. Jeg interesserer mig for, hvordan vores forskellige ståsteder og kommunikative virkemidler kan være med til at skabe magi. Og netop denne nysgerrighed: at forstå, lytte til og opleve andres perspektiv på en given opgave, motiverer mig.

Hvad er dit bedste hack?

Diversitet er for mig et centralt begreb i alt, hvad jeg laver. Der findes ikke en endegyldig sandhed....

Der er ikke to opgaver eller mennesker, der er ens, og derfor skal vi være åbne for hinandens forskellighed.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.