Digital Strategi | Nå i mål med din online markedsføring | Conversio

Digital strategi

Hos Conversio kan vi hjælpe dig med en målrettet Digital strategi, som dækker over hele din online markedsføringsindsats, som understøtter dit overordnede forretningsmål.

88% af alle danskere anvender dagligt nettet til at foretage søgninger på Google. Derfor er det essentielt for virksomheder at sikre deres synlighed online. Har du som virksomhed ikke en klar strategi, kan du hurtigt komme til at bruge uanede mængder tid og ikke mindst penge på at skabe synlighed.

Det kræver den korrekte udnyttelse af data og viden om brugeradfærd, Googles algoritmer og annonce værktøjer, hvis du skal være på forkant med din online succes.

Hos Conversio starter enhver Digital strategi med dybdegående analyser, såsom målgruppeanalyselinkanalysekonkurrentanalyse og content-map analyse.

Hvad er en Digital strategi?

En Digital strategi er en strategisk plan, der dækker over de taktiske og operationelle digitale tiltag for en virksomhed. Det kan være en helstøbt forretningsstrategi, der omfavner både sociale medier, online markedsføring, content, IT, teknologiske processer m.m. Det kan også blot være et digitalt tiltag, der understøtter et mål for din overordnede forretningsstrategi.

Hos Conversio kan vi hjælpe dig med en målrettet Digital strategi, der dækker over hele din online markedsføringsindsats, som igen understøtter dit overordnede forretningsmål. Du vil få tilknyttet en projektleder med stor erfaring indenfor Digitale strategier, som vil hjælpe dig med at prioritere indsatser, opstille mål, få indsigt i data samt sørge for at lægge en plan for eksekvering. På den måde bliver strategien håndgribelig og overskuelig for dig at implementere, og du vil aldrig være i tvivl om, i hvilken retning du bør gå.

Hvorfor er det vigtigt at have en Digital strategi?

Det er næppe en overraskelse for nogen, at den digitale transformation har gjort sit indtog på verdensplan, men vi har endnu kun set begyndelsen. Som virksomhed er det derfor en fordel at være proaktiv ift. udviklingen, da du dermed kan opnå konkurrencemæssige fordele. Derfor er det vigtigt, at du tænker langsigtet, når du skal udarbejde dine digitale strategier.

Ændringerne online går ekstremt stærkt. Google laver eksempelvis op imod 250 ændringer og nye tiltag om året. Derfor skal du vælge en samarbejdspartner til dine digitale strategier, der konstant er på forkant med, hvad der sker – og ikke mindst, hvad der kommer til at ske – i den online verden.

Som virksomhed bliver du aldrig færdig med at tænke i Digital strategi. Der vil hele tiden være krav til at gentænke din strategi og justere den. Så længe dine kunders forventninger stiger, omverdens krav fra eksempelvis Google stiger, og/eller dine konkurrenter bliver ved med at udvikle sig, bliver du nødt til at tænke langsigtet, men samtidig også være åben for justeringer undervejs for at kunne følge med i den digitale transformation.

Hvilken værdi kan en Digital strategi skabe for din virksomhed?

En Digital strategi kan være med til at sikre et stærkt datadrevet fundament for din forretning. Alt i den online verden bliver hurtigt forældet, hvilket kan gøre det svært for virksomheder at følge med. Med en klar Digital strategi fra Conversio får du fuldt overblik over online webdata, hvormed du tidligt i processen kan få indblik i, hvor din forretning bevæger sig hen. Derfor kan du være på forkant med tiltag til din forretning, der konstant følger udviklingen. På den måde får du stærke konkurrencemæssige fordele samt målbare KPI’er, og du vil aldrig være i tvivl om, i hvilken retning din virksomhed skal gå.

Hvilke ressourcer kræver en Digital strategi?

Selvom du hyrer et bureau til at hjælpe med projektstyring og rådgivning af din Digitale strategi, kræver det også, at din virksomhed afsætter ressourcer, som kan strukturere og gennemføre interne tiltag i forbindelse med implementeringen. De interne og eksterne tiltag skal arbejde sammen, for at den digitale strategi kan blive fulgt helt i mål. Tag en snak med en af vores dygtige specialister for at finde ud af, hvad det kræver af ressourcer fra din virksomhed for at kunne eksekvere en Digital strategi.

Hvad koster det at få udarbejdet en Digital strategi?

Da en Digital strategi kan bestå af mange forskellige tiltag, varierer omkostningerne meget. Prisen for udarbejdelsen af en digital strategi afhænger derfor af omfanget samt dens kompleksitet. Samtidig afhænger det af din virksomheds aktuelle situation og ønsker for målsætninger. Du er altid velkommen til at tage en uforpligtende snak med en af vores dygtige specialister om dine muligheder.

Kontakt os i dag – klik her

Hvordan eksekveres en Digital strategi?

Et samarbejde med Conversio om din virksomheds Digitale strategi begynder altid med nogle forudgående møder/samtaler. Med disse kan vi afklare og definere dine/jeres ønsker, forventninger og ressourcer. På baggrund heraf definerer vi sammen de KPI’er, som fremadrettet gør os i stand til at måle den værdi, du får af vores indsatser.

Data, analyse og indsigt som fundamentet for din strategi

Der startes et indledende arbejde med en række analyser, der sikrer, at vi opnår det bedste fundament for din strategi. Her afdækker vi dine udfordringer, muligheder, samt hvor der findes uudnyttet potentiale, der kan være med til at styrke din forretning. For at kunne definere strategiens konkrete mål, kræver det stor indsigt i flere aspekter omkring din virksomhed og det marked, den befinder sig i.

Oplæg til handlingsplan

Vi udarbejder en handlingsplan for de konkrete tiltag med udgangspunkt i din forretnings ambitioner, strategiske fokusområder samt hvilke konkrete tiltag, der skal laves for at kunne realisere målene. Det giver dig et håndgribeligt overblik over, hvordan og i hvilken rækkefølge strategien skal eksekveres. Her ser vi også på omkostningerne for at gennemføre tiltagene, hvad det økonomiske udbytte kan blive, samt hvilke KPI’er effekten skal måles på.

Eksekvering og implementering

De valgte tiltag vil blive eksekveret efter handlingsplanen, hvor de valgte værktøjer vil blive taget i brug, og data vil blive implementeret. Conversio hjælper dig med at følge de opsatte mål til dørs gennem sparring, rådgivning og dialog. Vi hjælper ligeledes med at analysere data løbende og vil på baggrund af dette komme med forslag til nye tiltag, der kan bidrage yderligere til det langsigtede mål.

Kontinuerlig opfølgning

De valgte tiltag i strategien vil løbende blive fulgt op på med afrapporteringer, statussamtaler med din tilknyttede projektleder og meget mere. Hos Conversio bygger vi et samarbejde på gennemsigtighed, sparring, dialog og grundig gennemgang af data. For os er det vigtigt, at du som kunde altid ved, hvad du har opnået, hvor du er på vej hen og hvilke yderligere tiltag, der kan laves.

Kunne du tænke dig at finde ud af, hvordan din Digitale strategi kan komme til at se ud, og hvor den kan bringe din virksomhed hen?

Vores hold af dygtige specialister sidder klar til at lytte til dig. Du kan ringe til os på 70 666 500 eller skrive til os på [email protected] for en uforpligtende samtale om dine muligheder.

Ring til os på 70 666 500 og hør mere

Klar til at blive en del af Conversio?

Bliv ringet op af en vores rådgivere - det er helt gratis og uforpligtende