Udvidede tekstannoncer giver bedre resultater!

Skrevet af
Udgivet
Kategori
Google Ads
Længde
3 min.

Indholdsfortegnelse

Tilbage i maj i år introducerede Google et nyt annonceformat i Google Ads platformen, nemlig udvidede tekstannoncer. Ifølge Google er der her tale om én af de største ændringer til dato i Google Ads, da det nye format gør det muligt at tilføje mere salgsfremmende tekst til ens Google Ads annoncer, og dermed skabe større synlighed af ens annoncer. Det ville naturligvis skabe bedre muligheder for en generelt øget performance af ens Google Ads annoncer. Men skaber udvidede tekstannoncer nu også bedre resultater?

Som ét af de få bureauer i Danmark fik vi hos Conversio mulighed for at teste det nye annonceformat af, inden det for alvor blev lanceret i Google Ads platformen. For at give et så retvisende billede af de udvidede tekstannoncers effekt som muligt, har vi derfor testet det nye annonceformat i brandkampagner og generiske kampagner på 10 af vores eksisterende kunder på tværs af brancher. Her har vi sammenlignet performance af de udvidede tekstannoncer med de alm. tekstannoncers ditto i en 30 dages tidsperiode i 2 forskellige tidsintervaller, hvilket resulterede i meget positive resultater. 

Bedre CTR med udvidede tekstannoncer

Ser man på tværs af de førnævnte Google Ads konti, tegner der sig indtil videre et tydeligt mønster af et generelt øget antal kliks og CTR samtidig med en lavere Gns. CPC og Pris pr. konvertering. Desuden er konverteringsraten og den gns. værdi pr. konv. også generelt højere end ved de ”almindelige” tekstannoncer. Den positive afsmitning har dog især været mærkbar for kundernes CTR, som fx for en af vores kunder, der sælger køkkenudstyr. Her har vi i kampagnen for kundens eget firmanavn set en stigning i CTR på 5,7%, mens CTR i kundens brandkampagne for OBH Nordica steg med hele 111%! 

Mærkbare resultater i de generiske kampagner

Foruden brandkampagnerne, er der også indtil videre positive resultater at spore i de generiske kampagner. Antallet af konverteringer er her steget med 45-150%, mens de klikassisterede konverteringer har opnået en stigning på mellem 25-400%! Samtidig er den gns. værdi pr. konvertering også øget med 13-32% samt ses et betydeligt fald i prisen pr. konvertering på 35-38%. Ser vi på andre vigtige faktorer, er CTR steget med 9-13%, mens den gns. CPC er faldet med ca. 25%. 

Også markant stigning i klikassisterede konverteringer

En anden betydelig men oftest undervurderet faktor inden for Google Ads er de klikassisterede konverteringer. Her kan vi konkludere, at der også her er sket en markant stigning på tværs af føromtalte kundes kampagner, da antallet af klikassisterede konverteringer er steget med 400% i fx brandkampagnen for kundens firmanavn, efter vi testede de udvidede tekstannoncer! Det samme har også gjort sig gældende i brandkampagnerne, der fx for førnævnte OBH Nordica kampagne har betydet en stigning på hele 300%!

På baggrund af vores test af de udvidede tekstannoncers performance tegner der sig indtil videre et billede af, at det nye annonceformat kan give mærkbare og positive resultater på kort tid. For at give et mere præcist billede af den direkte effekt af de udvidede tekstannoncer, er man dog selvfølgelig nødsaget til at indsamle mere data over en længere tidsperiode. Alligevel er det tydeligt, at udvidede tekstannoncer på meget kort tid skaber større synlighed for ens annoncer, hvilket samtidig også kan afføde mere positive resultater i både generiske kampagner og brandkampagner samt på tværs af brancher.

Opdatering, 13/09/2016

Google har nu offentliggjort at den endelige lancering af udvidede tekstannoncer vil ske d. 31. januar 2017, hvilket de ellers først havde fastsat til d. 26. oktober 2016. Herefter vil det kun være muligt at oprette og redigere udvidede tekstannoncer i Google Ads platformen. De eksisterende alm. tekstannoncer i ens kampagner vil dog fortsætte med at blive vist sammen med de udvide tekstannoncer efter d. 31. januar 2017, dog uden nogen mulighed for at redigere disse eller oprette nye alm. tekstannoncer.

Har du spørgsmål til digital marketing?

Du er altid velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål vdr. digital marketing.

Johannes Helleland
Johannes Helleland

Client Director, Partner