Få indsigt i dine brugeres adfærd på tværs af enheder med Google Signals

Skrevet af
Udgivet
Kategori
Google Analytics
Længde
3 min.

Indholdsfortegnelse

Google betatester i øjeblikket produktet Google Signals i Google Analytics. Google Signals giver dig mulighed for at få indsigt i brugernes adfærd på tværs af enheder. Du får derved en mere fuldendt indsigt i kunderejsen på tværs af enheder på dit website. Dette kan hjælpe dig med at vurdere performance af din marketing og kampagner.

Med Google Signals tager Analytics højde for, om brugere har besøgt dit website flere gange fra forskellige enheder. Du vil derfor få vist en samlet session i stedet for to, hvis fx brugeren har besøgt sitet på mobil og derefter desktop. Dette påvirker dine remarkinglister, da Google Analytics vil forstå, at den samme bruger har besøgt dit site flere gange blot på tværs af flere enheder.

Hvis du fx har en remarketingliste målrettet brugere, som har besøgt dit site tre gange, så vil denne nu blive aktiv hurtigere, da Google tager højde for, om det er den samme bruger på tværs af flere enheder.

Skab et samlet billede af købsprocessen

Hvis du aktiverer Google Signals, kan du begynde at indsamle den relevante data og anvende de forbedrede remarketing muligheder. Google Signals kan nemt aktiveres uden, at du skal ændre i koden. Du skal blot tilvælge dataindsamlingen i Google Analytics. Dette gøres i:

Administrator > Ejendom > Sporingsoplysninger > Dataindsamling

Data’en indsamles dog ikke retroaktivt, så din rapport vil være tom, når du først aktiverer dataindsamlingen. Google Signals bør kunne aktiveres inden for de næste par uger, hvis du ikke har muligheden i øjeblikket.

Et næsten samlet puslespil

Ifølge Google kommer data’en fra følgende kilder:

  • Brugere, som er logget ind i deres Google konto (Gmail, Google+ og Youtube)
  • Brugere, som har Ads Personalization aktiveret (Det er aktivt som standard).

Dette er reelle begrænsninger, som du skal overveje. Det er potentielt et lille procentdel af dine brugere, som er logget ind på en Google konto med Ads Personalization aktivt slået til. Du vil derfor ikke få et fuldendt billede af brugeradfærden på dit website. Du vil dog stadig få indikationer om dine kunders købsproces, selvom mængden af data, der er indsamlet, kan være begrænset.

Google Signals giver dig muligheden for at:

  • Aktivere remarketing annoncer på tværs af enheder.
  • Indsamle flere datapunkter i Analytics
    • Dette gælder demografiske data og interesser
  • Adgang til ’Cross Device’/’Via anden enhed’ rapporten

Remarketing lister, som er aktive på tværs af enheder, giver en bedre mulighed for at målrette dine annoncer helt bestemte brugere. Hvis en bruger fx køber for 300 kr. på mobilen og 300 kr. på computeren, vil de nu indgå i fx en remarketingliste målrettet brugere, der har købt for mere end 600 kr. inden for de sidste 365 dage.

Data’en fra Google Signals kan findes under menupunktet “Via anden enhed” under “Målgrupper”. “Via anden enhed” menupunktet indeholder underpunkterne:

Enhedsoverlapning

Du vil få vist et Venn diagram over hvilket enheder, dine brugere benytter, når de besøger dit site. Som det kan ses nedenfor, så hvis mobil og desktop overlapper, vil du kunne se hvor stor en procentdel af brugerne, der har besøgt dit site via disse enheder.

Enhedsstier

Du får vist sekvensen af enheder, som brugerne benytter, når de besøger dit site. Du vil fx se Desktop àMobil. Dette betyder at brugeren startede på computeren og derefter mobilen. Du kan se metrics, så som brugere, sessioner, omsætning og omsætning per bruger.

Kanaler

Du får performance per marketing kanal med muligheden for at segmentere efter trafikkilde og andre dimensioner. Der er mulighed for at segmentere helt ned på fx søgeord i Google Ads. Du kan også vælge andre sekundære dimensioner fra en dropdown så som Kilde/Medium og Kampagne.

Anskaffelsesenhed

Du får vist, hvilken enhed brugerne brugte, da de første gang besøgte dit site. Denne rapport er interessant, da den giver muligheden for at se ”Omsætning fra oprindelig enhed” og ”Omsætning fra andre enheder”. Du kan dermed få indsigt i, hvilke enheder der egentlig er rentable, selvom de umiddelbare tal ikke viser det.

Vi glæder os til at teste mulighederne i det nye Google Signals og optimere vores kundernes marketingsindsatser på baggrund af indsigten.

Har du spørgsmål til digital marketing?

Du er altid velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål vdr. digital marketing.

Johannes Helleland
Johannes Helleland

Client Director, Partner