E-mailsegmentering: Lær at sende mere målrettede nyhedsbreve

Skrevet af
Udgivet
Kategori
E-mail Marketing
Længde
7 min.

Indholdsfortegnelse

Dine nyhedsbreve er et fantastisk værktøj til at skabe en god og vedvarende relation til dine kunder og det klassiske nyhedsbrev, som skydes afsted til hele modtagerlisten, kan fortsat have rigtig stor værdi for din virksomhed.

Men er du allerede nået så langt, er det måske på tide at kigge nærmere på, hvordan dit indhold i nyhedsbrevene kan blive endnu skarpere, mere personliggjort og mere relevant for den enkelte modtager.

Hvis dette lyder interessant for dig, skal du igang med det, som man kalder for e-mailsegmentering. I dette blogindlæg kan du blive klogere på, hvorfor segmentering er en god e-mail strategi, og hvordan du konkret kan arbejde med det.

Hvad er e-mailsegmentering?

Som du kunne læse i vores 7 grundlæggende tips til e-mail markedsføring, betyder e-mailsegmentering, at du inddeler din modtagerliste i segmenter ud fra brugerdata. Med udgangspunkt i disse segmenter, kan du sende mere målrettede nyhedsbreve baseret på din modtageres handlinger og adfærd.

Din modtagerliste er nemlig en kompleks, sammensat gruppe af mennesker, som har forskellige interesser og forskellige måder at interagere med dine nyhedsbreve – og med e-mailsegmentering kan du på den måde bedre tilpasse dig deres adfærd.

Hvorfor segmentere?

En undersøgelse af Mailchimp fra 2017 viser tydeligt, hvordan segmenterede kampagner generelt klarer sig bedre end traditionelle nyhedsbreve.

På tværs af ca. 11.000 kampagner har segmenterede mails i gennemsnit…

 • 14 % højere åbningsrate
 • 101 % flere kliks
 • 9 % færre afmeldinger

Grunden til, at segmenterede mails virker så godt, er, at konkurrencen i dine modtageres indbakker bliver hårdere og hårdere. Dels markedsfører de fleste virksomheder sig efterhånden via e-mail, men ligeledes kæmper man som afsender også mod en overflod af spam-mails. Derfor er dét at være relevant for enkelte modtager vigtigt som aldrig før, hvis ikke dine nyhedsbreve skal drukne i al larmen.

Sådan arbejder du med segmentering

E-mailsegmentering kan gøres på mange måder og handler i bund og grund om at være kreativ med det data, man har til rådighed, og bruge det til at sende mere målrettet indhold.

Nogle typer data har du typisk til rådighed på din e-mailplatform, mens du selv må sørge for at samle andet ind. Generelt med segmenter er det vigtigt, at de har en vis størrelse i forhold til antal modtagere, for at din indsats giver det optimale udbytte.

Er dine segmenter for små, når nyhedsbrevene ikke ud til nok modtagere, og du ender med at bruge for meget tid på for få sendte mails. Er dine segmenter derimod for store, bliver dine budskaber igen for brede, og du er lige vidt i forhold til at sende til hele din liste.

Inden du hopper ud i det, kan du med fordel overveje, hvordan du kan arbejde med segmentering af din specifikke modtagerliste. Spørg dig selv følgende:

 • Hvad tilbyder du af forskellige produkter og ydelser til dine kunder?
 • Hvad kendetegner dine kunder i forhold til deres interesser, adfærd og præferencer?
 • Hvad ved du om dine kunder, og hvilket data har du adgang til?

Opsamling af data

Der findes flere metoder til at opsamle dine modtageres data på, men den mest effektive er ved at spørge om det i forbindelse med signup, f.eks. i dit tilmeldingsformular på hjemmesiden. Vær dog opmærksom på ikke at bede om for meget data fra dine potentielle modtagere, hvilket blot vil gøre din tilmeldingsformular for kompleks og resultere i en lavere signup-rate.

Andre metoder kan være at spørge om det i din velkomstmail eller køre en decideret nyhedsbrevkampagne, hvor du kan få modtagerne til at give mere information om dem selv.

Merge fields, groups, tags og segments

I Mailchimp, som de fleste af vores kunder arbejder i, er der flere værktøjer til at håndtere data til segmentering. Her får du et hurtigt overblik:

 • Merge fields er de basale inputfelter, som tilføjes til din tilmeldningsformular. Dette er f.eks. e-mailadresse og navn, men kan i princippet være alle typer data, du ønsker, at dine nye modtager skal tilkendegive ved tilmelding.
 • Groups er mere specialiserede inputfelter, som typisk bruges til at inddele nye modtagere i forhold til deres interesser eller præferencer. Groups er ligeledes beregnet til at figurere på din tilmeldingsformular, så modtagerne selv kan tilkendegive, hvor de hører til.
 • Tags er et fleksibelt filter, som du kan bruge til at inddele modtagere internt i Mailchimp. Dette kan bruges til mange forskellige typer input, men er særligt egnet til at organisere mindre grupper af modtagere. Du kan f.eks bruge tags til at gemme bestemte segmenter ud fra Mailchimp-data eller til at markere nye modtagere, som du har opsamlet til events eller gennem særlige kampagner.
 • Segments er et fleksibelt filter, som bruges til at organisere dine modtagere ud fra data, som er lagret i Mailchimp.

Opsætning af segmenterede kampagner

I Mailchimp er det relativt simpelt at oprette segmenterede nyhedsbreve. Opret blot en ny kampagne som normalt under “Campaigns” ved at trykke ”Create Campaign” og vælg ”E-mail”.

Når du kommer til dashboardet, hvor du skal opsætte selve nyhedsbrevet, vælger du hvilket ”Audience”, du vil sende til, og det er også her, at du definerer, hvilket segment du vil sende til. Under ”Segment or Tag” kan du således vælge mellem Merge fields, Groups, Tags samt nye eller pre-definerede segmenter fra Mailchimp.

Men hvilke segmenter giver så i det hele taget mening at arbejde med? Her kommer 4 gode eksempler på segmentering, som du kan bruge i din e-mail markedsføring.

Nr. 1: Interesser

Dine modtageres interesser indenfor netop dit forretningsområde, er naturligvis en af de helt centrale områder, hvor du kan gøre en forskel med e-mailsegmentering.

Er du f.eks en webshop, der sælger tøj, er det måske relevant at vide, om dine modtagere er interesseret i herretøj, dametøj eller børnetøj. På samme måde, hvis du er en virksomhed, som sælger f.eks marketingsydelser, så kan det være relevant at vide, hvorvidt modtagerne interesserer sig for SEO, Google Ads, Sociale Medier og/eller E-mail markedsføring.

Når du så har opbygget store nok segmenter baseret på din kundes interesser, kan du begynde at sende segmenterede kampagner ud med de emner, som interesserer dine forskellige modtagergrupper.

Nr. 2: Geografi og demografi

Markedsfører du events, butikker eller andre forretningsområder, hvor lokation spiller en rolle, er det naturligvis også en god idé at bygge gode segmenter op omkring geografi.

Her er det oplagt at spørge efter f.eks postnummer i dit tilmeldingsmodul, men man kan også få hjælp i Mailchimp med deres ”Location”-variabel, som automatisk indsamler data, når modtagere har interageret med tidligere nyhedsbreve. Vær dog opmærksom på, at Mailchimp får sit data på baggrund af modtagerens IP-adresse, hvilket kan give huller i dataet.

På samme måde kan det også være oplagt for nogle virksomheder at basere deres segmentering på f.eks. køn, alder eller profession, som ligeledes er datainput, du kan bede din modtagere om at tilkendegive i forbindelse med signup.

Nr. 3: Kampagneaktivitet

Ud fra dine modtageres interaktion (eller mangel på samme) kan du ligeledes sende målrettede nyhedsbrevskampagner på flere forskellige måder. Et par af disse kunne f.eks. være ved at:

 • Målrette de mest loyale modtager med særlige tilbud
 • Målrette inaktive brugere og forsøge at ”genaktivere” dem
 • Sende kampagner til modtagere, som har åbnet eller konverteret i tidligere mails
 • Sende kampagner som har gennemført dit velkomstflow

Til dette formål skal du bruge variablen ”Campaign Activity”, som du kan indstille efter, hvem der har eller ikke har åbnet og klikket jeres nyhedsbreve. Til at målrette loyale eller inaktive modtagere kan du ligeledes bruge variablen ”Contact Rating”, hvor Mailchimp ud fra data har klassificeret dine modtagere fra 1-5 stjerner.

Nr. 4: E-commerce

Driver du en webshop, er der ligeledes masser af brugbar data i dit shopsystem, som kan trækkes med over i Mailchimp og give dig mulighed for at målrette din e-mail markedsføring.

F.eks. kan du basere nyhedsbreve eller automatiserede mails på købshistorik og forsøge at lave gensalg eller komme med relevante produktanbefalinger.

Omvendt kan du også frasortere købere, som allerede har købt et produkt, som du gerne vil markedsføre i din næste kampagne, og på den måde undgå at sende mails til irrelevante modtagere.

Du kan også i stedet tage en mere serviceminded tilgang og opsætte en automatisk opfølgning på køb og forsøge at hente gode anmeldelser ind på dine produkter, som kan bruges i din markedsføring fremadrettet.

At få adgang til E-commerce data kræver dog, at der laves en integration mellem din shop og Mailchimp-konto. Til dette findes der flere standardmoduler afhængigt af dit shopsystem.

Er du blevet nysgerrig på e-mailsegmentering? Eller har du brug for yderligere information omkring det? Så kontakt os på tlf. 70 666 500 eller [email protected] og lad vores specialister kigger nærmere på din e-mail strategi og muligheder for segmentering.

Har du spørgsmål til digital marketing?

Du er altid velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål vdr. digital marketing.

Johannes Helleland
Johannes Helleland

Client Director, Partner