8 strategier til budgivning for din Google Ads

Skrevet af
Udgivet
Kategori
Google Ads
Længde
23 min.

Indholdsfortegnelse

Budgivning er en vigtig del af Google Ads, da det har en indflydelse på, hvor mange penge du skal af med og er samtidig med til at afgøre, hvilken placering dine annoncer får. Inden du skal vælge din budstrategi, er det vigtigt, at du tilegner dig konkret viden om emnet, da det kan blive svært for dig at opnå de ønskede resultater, hvis du bare famler i blinde.

Google Ads tilbyder en række budstrategier, både manuelle og automatiske, og hvis du har bare en lille bitte kontrol-freak gemt i dig, vil vi ikke anbefale dig, at du kaster dig ud i de automatiske budstrategier, da du vil komme til at miste meget af kontrollen til Google. Hvis du bruger manuel CPC, vil du have en langt bedre kontrol… Kan du mærke, at der er et ”men” på vej?

Men når du bruger manuel CPC, kræver det, at du bruger mere tid på at følge med i, hvordan det går med dine kampagner, så du løbende kan optimere og forbedre for at få mest muligt ud af din online annoncering.

Så hvad er egentligt forskellen på manuel budgivning og automatiske budstrategier?

Inden vi dykker ned i de forskellige budstrategier, skal vi lige omkring forskellen på manuel budgivning og automatiske budstrategier.

Manuel budgivning er ideel for dig, der gerne vil glæde din indre kontrol-freak, da du ved denne strategi har meget mere kontrol over din budgivning netop fordi, det er dig selv, der skal ind og angive specifikke bud og optimere disse.

Ved de automatiske budstrategier foregår det helt anderledes. Her er det nemlig Google og dens maskinlæring, der angiver bud på dine vegne. Maskinlæringen bruger de forskellige signaler, der har betydning for din kampagne, til at træffe beslutninger om, hvorvidt et bud skal øges eller sænkes for at overholde de mål, der er sat op.

De signaler, Google Ads bruger til at vurdere sandsynligheden for en konvertering på auktionstidspunktet, er f.eks. browser, sted, tidspunkt på dagen og demografi. Google Ads bruger signalerne til at skræddersy bud til brugerens unikke kontekst.

Med de automatiske budstrategier skal du være opmærksom på, at du afgiver en del af kontrollen til Google, da det vil være dem, der laver budjusteringer for at prøve at opnå de mål, der er sat for kampagnen. Derudover kræver de automatiske budstrategier en bestemt mængde data, og man bliver nødt til at vente på, at Googles algoritme har haft nok tid til indlæring.

Når du bruger de automatiske budstrategier, vil du ikke hurtigt kunne lave justeringer, da det vil forringe Google algoritmens performance.

Fordelen ved at benytte en automatisk budstrategi er selvfølgelig, at hvis det hele er oppe at køre og kan passe sig selv, så har du mere tid til dine andre opgaver.

Inden du kaster dig ud i det, er det værd at overveje, om du skal lave et kampagne-eksperiment, da dette giver dig mulighed for at måle og analysere resultaterne af dine ændringer, inden du anvender dem på kampagnen, så du altid kan komme tilbage til dit udgangspunkt.

Inden du kan tage stilling til, om du vil være lidt mere laissez faire og lade Google Ads trække det tunge læs, eller om du gerne selv vil bevare kontrollen over din Google Ads, bør du nok læse indlægget færdigt. Her får du nemlig forklaret de 8 budstrategier, og hvordan de hver især er tilpasset forskellige typer kampagner og annonceringsmål:

  1. Manuel CPC
  2. Mål-CPA
  3. Mål-ROAS
  4. Maksimér antallet af klik
  5. Maksimér antallet af konverteringer
  6. Målplacering på søgeside
  7. Måludkonkurreringsandel
  8. Udvidet CPC

1. Budstrategi: Manuel CPC – Tillid er godt, men her er kontrol bedre!

Manuel CPC går lige i hjertet på din indre kontrol-freak. Med manuel CPC kan du nemlig selv angive den maksimale pris, du er villig til at betale for, at en bruger klikker på din Google Ads-annonce.

Når du bruger denne budstrategi, skal du kun have penge op ad lommen, når en bruger rent faktisk klikker på din annonce, ligesom det er tilfældet med størstedelen af budstrategier på søge- og Shopping-kampagner. Hvis din annonce får 500 eksponeringer (hvilket vil sige, at der er 500 brugere, der har fået vist din annonce), men der kun er 50 brugere, der rent faktisk klikker på din annonce, skal du altså kun betale for de 50 klik.

Hvis du tænker på de reklameplakater, der hænger rundt omkring på busstoppesteder, så betaler annoncøren for at få annoncepladsen. Annoncøren har ikke en jordisk chance for at vide, hvor mange der rent faktisk lægger mærke til annoncen. Det gode ved Google Ads er, at du får mange brugbare data på dine annoncer. Eksempelvis får du data omkring hvor mange, der har klikket på din annonce, og om brugerne har konverteret (gennemført et købt eller udført en ønsket handling på hjemmesiden).  Ud fra den viden, kan du så optimere dine annoncer, så du kan tilpasse CTA (Call To Action – opfordring til handling), annoncebudskab m.m., for at opnå bedre resultater med din annoncering.

Selvom du har angivet din maks CPC, vil det ikke altid være den pris, du betaler for et klik. Din maks CPC er blot din øvre grænse for, hvad du vil betale. Du kan nemlig godt komme til at betale mindre pr. klik, da du ved annonceauktionen kun kommer til at betale det mindst mulige beløb, der kræves, for at du kan bevare din annonceposition.

Selvom du måske er villig til at kaste en masse penge efter din Google Ads-annoncering og gerne vil give dobbelt så meget pr. klik som nogle af de andre annoncører, vil det ikke sikre dig, at dine annoncer bliver vist øverst i Google. Der er nemlig andre faktorer, der spiller ind, når det kommer til, hvilken placering din annonce kan få.

Skab et bedre kvalitetsresultat og få bedre odds ved annonceauktioner

Hvis din annonce, dine søgeord og din landingsside ikke har nogen sammenhæng og ikke fortæller noget om de specifikke produkter eller ydelser, du annoncerer for, så vil du få et dårligt kvalitetsresultat, som vil påvirke din annoncerangering. Når du laver annoncer på Google Ads, skal du altid tænke: relevans, relevans, relevans!

Relevansen er dog ikke det eneste, der har betydning for dit kvalitetsresultat. Overordnet set udregnes dit kvalitetsresultat ud fra 3 parametre:

 • CTR (click through rate) er hvor mange procent af annoncens eksponeringer, der fører til klik. Denne vægter 39%.
 • Annoncerelevans, som vi lige har været inde på, vægter 22%.
 • Landingssideoplevelse vægter 39%.

Når du fokuserer på relevans, kan du teoretisk set opnå lavere klikpriser og højere CTR. Forhåbentligt vil dette føre til flere konverteringer.

Hvis du har svært ved at gennemskue, hvad der ville give mening for din forretning at sætte din maks CPC til, kan du se på, hvad dine varer koster, og hvad din fortjeneste er på dem. Der er nemlig stor forskel på, om du eksempelvis sælger smykker, hvor salgsprisen ligger på 15.000 kr. eller om du sælger T-shirts til 200 kr. stykket. Som smykkehandler vil en kunde være mere værd, eftersom kunden vil komme til at købe for et højere beløb. Når du har angivet din maks CPC, er det vigtigt, at du holder øje med, hvor mange kliks du får, og om de fører til konverteringer.

Fordele og ulemper ved manuel CPC

Fordelene ved at anvende den manuelle budgivning er, at det er dig, der har kontrollen. Google får ikke lov til at bestemme, hvad dine klikpriser skal være. Det er kun dig. Det giver dig den fordel, at du hurtigt kan lave justeringer i stedet for at vente på, at Googles algoritme lærer tilstrækkeligt om din kontos performance. Du kan hæve buddet for dine søgeord for at opnå bedre placeringer i Google, eller du kan sænke buddet for at hæve din ROAS (Return On Ad Spend – altså hvor mange kroner du får igen for hver krone, du har investeret). Alt dette kan du gøre fra dag til dag eller fra time til time. Desuden vil manuel CPC også være en fordel at bruge for dig, der har et begrænset budget til Google Ads, da det kan være svært at få indsamlet nok data til de automatiske budstrategier.

Ulempen er derimod, at du skal bruge meget mere tid på selv at overvåge CPC og dine kampagners performance, da det er dig, der manuelt skal ind og optimere budgivningen. Hvis ikke du tager dig tid til at optimere budgivningen for dine kampagner, vil dine annoncer måske først dukke op på femte side af Googles søgeresultater, hvor brugerne yderst sjældent når hen, eller du risikerer, at der slet ikke er sammenhæng mellem dine udgifter og dit afkast.

2. Budstrategi: Mål-CPA – Bestem selv din pris pr. anskaffelse

Ved mål-CPA (målpris pr. anskaffelse) skal du som en tommelfingerregel gerne have haft 30 konverteringer over de sidste 30 dage, så der er noget data, Google Ads kan gå ud fra, før du benytter denne budgivning.

Mål-CPA er en form for budgivning, hvor du kan angive et bud for at opnå så mange konverteringer som muligt til den mål-CPA, du angiver. Vær opmærksom på at den pris du angiver, er det gennemsnitlige beløb, du er villig til at betale for en konvertering.

Denne form for budgivning bruger din kampagnes historik og de kontekstsignaler, der er på auktionstidspunktet (som f.eks. dag, tidspunkt m.m.) til at finde det optimale CPC-bud for din annonce – og det bruges altså hver gang, din annonce er kvalificeret til at blive vist. Google Ads prøver på at nå et gennemsnitligt CPA-bud, der svarer til det mål, du har angivet for de kampagner, der anvender strategien.

Det er ikke alle konverteringer, der holder sig på det mål-CPA-niveau, som du har angivet. Nogle gange giver du mere for en konvertering og andre gange mindre, men samlet set bliver CPA-prisen på niveau med det mål-CPA, du angiver. Der er flere faktorer, der påvirker din CPA. Der kan f.eks. være kommet ændringer på dit website eller i dine annoncer, eller der kan være kommet mere konkurrence på de annonceauktioner, dine annoncer deltager i.

Opnå en større effektivitet på hver eneste annonceauktion

Når du skal angive din mål-CPA, skal du tænke på, hvad du vil betale for at få en konvertering. Beløbet kan variere meget alt efter hvilke type varer, du sælger, hvad dit dækningsbidrag er, og hvor stor customer life time valuen, altså kundens livstidsværdi, er.

Hvis du har historiske konverteringsdata for din kampagne, kommer Google Ads med en anbefaling til, hvad du kan sætte din mål-CPA til ud fra din faktiske CPA-effektivitet de seneste uger. Når Google Ads kommer med anbefalingen, tager de ikke de sidste par dages data med i beregningerne. Grunden til, at de ikke gør det, er, at de tager højde for de konverteringer, der kan tage mere end én dag om at blive gennemført.  Som tiden er nu, undersøger brugerne nemlig ofte produktet eller tjenesten på flere hjemmesider eller af flere omgange, før de konverterer, og det behøver ikke kun at være, når der er tale om dyre produkter.

Hvis du opretter en ny kampagne og vil bruge mål-CPA som budgivningsstrategi, bruger Google Ads de historiske konverteringsdata for din konto i stedet. Hvis du f.eks. sætter din mål-CPA til 50 kr., så vil Google Ads automatisk angive dine CPC-bud med det formål at opnå så mange konverteringer som muligt til den gennemsnitlige pris på 50 kr.

Når Google Ads skal justere buddene, bliver der brugt flere forskellige realtidssignaler. Det kan være signaler som f.eks. browser, enhed, tidspunkt på dagen, sted, remarketinglister m.m. Disse signaler skal altså være med til at hjælpe med at øge effektiviteten ved den enkelte annonceauktion.

Hvis du vælger en meget lav mål-CPA, vil du kunne risikere at gå glip af klik, der kunne føre til konverteringer, hvilket selvfølgelig vil resultere i færre konverteringer. Når du anvender denne budstrategi, har du mulighed for at angive budgrænser. Du skal dog være opmærksom på, at budgrænser kan begrænse den automatiske optimering, Google Ads laver af dine bud. Hvis du vælger at angive budgrænser, vil de kun blive brugt på søgenetværket.

Fordele og ulemper ved mål-CPA

Fordelen ved at anvende budstrategien mål-CPA er, at du kan angive den pris, du er villig til at betale for at opnå en konvertering, og lader Google Ads bruge konverteringsdataene og kampagne-historien for at finde det optimale bud for et klik. Derfor vil Google Ads nedjustere buddet, hvis dataene antyder, at der er en lav sandsynlighed for at opnå en konvertering og byde højere, hvis der er en større sandsynlighed. På den måde forsøger Google Ads at opnå så mange konverteringer som muligt til den mål-CPA, du har angivet. Derfor skal du ikke selv bruge så meget tid på at styre budgivningen.

Automatiske budstrategier kan være gode at bruge, når du skal byde på søgeord med stor volumen, og hvis du har et stort budget, men begrænsede mængder tid til at tage dig af budjusteringen. Ulemperne er, at der skal være tilstrækkeligt med data, for at du overhovedet kan bruge denne form for budgivning. Derudover giver du afkald på din medbestemmelse, når du har givet den automatiske budstrategi frit spil til at prøve at opnå så mange konverteringer som muligt, til den mål-CPA, du angiver.

Det vil være en ulempe for dig at bruge mål-CPA, hvis du har en lille virksomhed og et begrænset budget at bruge på Google Ads, da det vil være svært at opnå gode resultater. Derudover er der ingen garantier for, hvor mange konverteringer du vil opnå til den mål-CPA, du har angivet.

3. Budstrategi: Mål-ROAS – Øg konverteringsværdien ud fra dit annonceafkast

Med budgivning baseret på mål-ROAS kan du afgive bud ud fra et mål for annonceafkast. Google Ads har lavet denne smarte bidding-strategi for at prøve at hjælpe dig med at opnå en højere konverteringsværdi eller omsætning med det mål-ROAS, som du har angivet. Google Ads vil optimere dine bud på selve auktionstidspunktet.

Før du kan bruge denne form for automatisk budstrategi, skal du have haft minimum 15 konverteringer de seneste 30 dage. Google anbefaler rent faktisk, at du har haft 50 konverteringer de seneste 30 dage, for at deres maskinindlæring har nok data til at give dig de bedste resultater, når de optimerer din budgivning, men alt efter hvilken type forretning du driver, og hvor lang tid du har været i gang, kan det måske være svært at opfylde det krav – Rom blev jo ikke bygget på én dag…

Få skræddersyede bud til den enkelte auktion

Selvom du har nok konverteringer til at komme i gang med denne form for budgivning, er der lige én ting, du skal have ordnet, før du kan begynde at bruge mål-ROAS-budstrategien i dine kampagner. Du skal nemlig angive værdier for de konverteringer, du sporer. Som du sikkert ved, er det ikke alle konverteringer, der er lige meget værd. Hvis du knytter værdier til dine konverteringer, kan du se, hvor stor en totalværdi de forskellige konverteringer har haft for dig i stedet for kun at se på, hvor mange konverteringer du har opnået. Det kan hjælpe dig med at fokusere på de konverteringer, der giver mest værdi.

Hvis du sporer konverteringshandlinger, eksempelvis telefonopkald, kan disse angives til én værdi, mens andre konverteringshandlinger kan angives til en anden værdi. I webshops er der som regel tale om forskellige salgsværdier.

Måden, denne strategi fungerer på, er, at Google Ads forudsiger antallet af fremtidige konverteringer og de tilhørende værdier ud fra de konverteringsværdier, der er angivet via konverteringssporing. Herefter fastsætter Google Ads en maks CPC, de mener er optimal for at maksimere din konverteringsværdi og samtidig prøver at ramme dit mål-ROAS.

Dit ROAS vil variere, men samlet set skulle Google Ads gerne opnå en konverteringsværdi i forhold til pris, der passer med det mål-ROAS, du har angivet.

Fordele og ulemper ved mål-ROAS

Det vil give mest mening for dig at anvende mål-ROAS, hvis du har en webshop, hvor det primære fokus er på den økonomiske værdi, du får fra dine konverteringer. Fordelen ved mål-ROAS er, at Google med denne strategi forsøger at maksimere konverteringsværdien ved at optimere dine bud i Google Ads, så noget af din tid kan blive frigjort, så du kan tage dig af andre arbejdsopgaver.

En ting, du skal være opmærksom på ved denne strategi, er måden, Google udregner ROAS. Med deres ROAS-udregning ser regnestykket således ud: 500 kr. i salg ÷ 100 kr. ad spend x 100% = 500% mål ROAS. Google kan definere ROAS, som de vil, men inden for finans er ’return’ forstået som den profit, du opnår, når din oprindelige investering er trukket fra. Derfor fra et finansmæssigt synspunkt vil regnestykket altså give et ROAS på 400% og ikke 500%. Hvis ikke du er opmærksom på dette, når du bruger strategien, vil du ende med at bruge flere penge, end du bør, ud fra dit faktiske udbytte. Det kan også diskuteres, hvor korrekt det er at kalde indtjeningen for udbytte, da der jo også er udgifter til indkøb af varen og evt. forsendelse. Hvis vi går ud fra det førnævnte eksempel og siger, at du har bruttomargin på 40% på salget på 500 kr., så vil dit økonomiske afkast være på 100% og ikke 500%, efter at der er taget højde for udgifterne.

4. Budstrategi: Maksimér antallet af klik – Når hvert eneste klik tæller

Som du måske har gættet, er formålet med denne automatiske budstrategi at opnå så mange klik som muligt inden for dit budget. Hvis du ikke selv sætter et beløb for målsat forbrug, vil Google Ads forsøge at bruge det resterende daglige budget på de kampagner, der bruger budstrategien.

Hvis du opdager, at dine annoncer klarer sig bedre på bestemte dage og måske endda på bestemte tidspunkter af dagen, kan du bruge tilpasset annonceplanlægning. Denne tilpasning kan også bruges sammen med budstrategien maksimér til antallet af klik. Hvis du vælger at bruge disse sammen, vil Google Ads forsøge at øge antallet af klik på de valgte ugedage og tidspunkter.

Opnå så mange klik som muligt inden for dit budget

Du kan bruge denne budstrategi på en enkelt kampagne eller som porteføljestrategi, hvilket vil sige, at flere kampagner grupperes i én budstrategi.

Du kan vælge at angive et loft for, hvad du maksimalt vil give pr. klik, når du bruger budstrategien som en porteføljestrategi. Hvis du ikke angiver en maks CPC, vil Google Ads justere dine bud, så du skulle opnå så mange klik som muligt inden for dit målforbrug.

Målforbruget er det beløb, du er villig til at betale pr. dag på søgeord, annoncegrupper og kampagner, der bruger en bestemt budstrategi. Det er ikke altid, at Google Ads holder målforbruget, nogle gange kan det gå lidt over og andre gange lidt under. Det målsatte forbrug bliver fordelt på alle søgeord, annoncegrupper og kampagner, der bruger samme budstrategi og kan dække flere daglige kampagnebudgetter.

Angiver du ikke et beløb for målsat forbrug, vil Google Ads forsøge at opfylde dine mål for budautomatisering og samtidig holde sig inden for dit budget.

Fordele og ulemper ved maskimér antallet af klik

Det siger næsten sig selv, at en af fordelene ved at benytte denne budstrategi er, at du gerne skulle opnå flere kliks inden for dit budget. Det kan eksempelvis være en fordel, hvis du fokuserer på branding generelt, lancering af et nyt brand, eller hvis du lancerer et nyt produkt. Hvis dit mål er at opnå flere besøgende på din hjemmeside, kan det måske hjælpe at bruge denne strategi, så du ikke selv skal sidde og byde op på søgeordene, hvis klikpriserne ændrer sig, men at Google gør det for dig, så du kan spare tid på budgivning.

Ulempen ved at bruge denne strategi er, at det bliver svært for dig at bevare følingen med, hvordan markedet og dine søgeord udvikler sig, da det er Google, der står for at optimere budgivningen.

5. Budstrategi: Maksimér antallet af konverteringer – Når din kampagne og dit budget bestemmer

Formålet med denne Smart Bidding-strategi er at sikre dig så mange konverteringer som muligt ud fra din kampagne og dit budget. Men inden du kan begynde at bruge denne strategi, skal du have opsat konverteringssporing.

Med denne budgivningsstrategi finder Google Ads automatisk et optimalt CPC-bud for din annonce, hver gang den er kvalificeret til at blive vist. Google Ads finder både buddet ud fra historiske data om din kampagne og ved at evaluere de kontekstbestemte signaler på auktionstidspunktet.

Inden du skifter til denne budgivningsstrategi, skal du tjekke, at kampagnen har et individuelt budget og ikke et delt budget. Derudover bør du tjekke dit daglige budgetbeløb, da denne budgivningsstrategi vil prøve at udnytte dit daglige budget maksimalt, så hvis du ikke bruger hele dit daglige budget på nuværende tidspunkt, kan dit forbrug blive øget markant. Du skal også tjekke dine mål mht. investeringsafkast, for hvis du har et mål mht. investeringsafkast for din kampagne, enten en målpris pr. anskaffelse, et mål for kampagneeffekt eller andet, kan det være en fordel at skifte budstrategien til hhv. mål-CPA eller mål-ROAS.

Fordele og ulemper ved maksimér antallet af konverteringer

Når du anvender denne budstrategi, giver det dig den fordel, at du gerne skulle opnå så mange konverteringer, som det er muligt inden for dit budget ift. din kampagne, og jo flere konverteringer du kan opnå, jo bedre er det. Der er selvfølgelig igen den fordel, at Google tager noget af din arbejdsbyrde, så du kan bruge din energi andre steder.

Ulempen er, at du selvfølgelig stadig skal se på, hvordan din fortjeneste på konverteringerne er, for det nytter jo ikke noget, hvis du betaler mere for at opnå konverteringerne, end du får ud af konverteringerne. Derfor skal du stadig overvåge din kampagnes performance.

6. Budstrategi: Målplacering på søgeside – Når du vil stå øverst i Google

Denne form for porteføljestrategi automatiserer budgivning for flere kampagner, så din annonce bliver vist øverst på siden eller på første side af Google-søgeresultater.

Her vil Google Ads hæve eller sænke dine bud automatisk med det formål at få din annonce vist øverst på siden eller på den første side af Googles søgeresultater. Denne budstrategi kan bruges til kampagner, der kun er målrettet søgenetværket.

Selvom du anvender strategien målplacering på søgeside, er der ingen garanti for, at din annonce vil blive vist på den ønskede placering, da dette afhænger af resultatet af annonceauktionen, som bl.a. er påvirket af, hvor stor konkurrencen er fra andre leverandører og dit kvalitetsresultat.

Hvis du vil have din annonce vist øverst på den første søgeresultatside, vil Google Ads hæve eller sænke dine bud automatisk for at prøve at matche det estimerede bud for visning øverst på siden. Det estimerede bud svarer nogenlunde til det CPC-bud, der er nødvendigt for at få vist din annonce øverst på søgeresultatsiden, når en søgeterm matcher dit søgeord præcist.

Fordele og ulemper ved målplacering på søgeside

Fordelen ved denne budstrategi er, at du ikke selv skal optimere i dine bud hele tiden for at opnå høje placeringer i Google, da Google Ads klarer dette for dig.

Ulempen er selvfølgelig, at du ikke kan vide dig sikker på, at du opnår den placering, du ønsker, da selve annonceauktionerne har meget at sige, da det har stor betydning, hvor meget konkurrence der er, og hvordan dit kvalitetsresultat er.

7. Budstrategi: Måludkonkurreringsandel – Når du vil udkonkurrere din konkurrent

Ved denne form for porteføljestrategi automatiseres budgivning på tværs af kampagner. Formålet med strategien er, at du kan gå efter at udkonkurrere annoncer fra et andet domæne – altså dine konkurrenters annoncer.

Også her hæver eller sænker Google Ads automatisk dine bud, denne gang er det dog med det formål, at du skal udkonkurrere dine konkurrenters annoncer. Når din annonce udkonkurrerer en af dine konkurrenters annoncer, bliver den vist over konkurrentens annonce, eller også bliver den vist, når konkurrentens annonce ikke vises. Med denne strategi skal du være opmærksom på, at din overordnede annoncerangering ikke nødvendigvis bliver forbedret – det eneste, den hjælper dig med, er at forbedre annoncernes rangering i forhold til annoncerne fra et specifikt domæne.

Med budstrategien måludkonkurreringsandel bliver der typisk forsøgt at opnå den ønskede udkonkurreringsandel, men i sidste ende afhænger annoncens placering af resultatet af annonceauktionen, der bl.a. afhænger af konkurrencen fra andre annoncører og dit kvalitetsresultat.

Sådan opnår du den ønskede udkonkurreringsandel

Når du starter med at bruge denne strategi, skal du vælge det domæne, hvis annoncer du gerne vil udkonkurrere. Hvis din kampagne har nok data, viser Google Ads dig en liste over hvilke andre domæner, der for nyligt har budt på de samme auktioner som dig. Hvis du tænker, at lige præcis dit ærkerival ikke er på listen, kan du også angive et domæne manuelt. Derudover skal du angive, hvor stor en procentdel af auktionerne du vil udkonkurrere det andet domæne i – her skal du være opmærksom på, at jo højere en procentsats du angiver, desto større et budget kræver det. Hvis din kampagne er begrænset af sit budget, vil Google Ads ikke kunne hæve buddene for at udkonkurrere det andet domæne.

For at Google Ads ikke bare skal hæve buddene i et væk, kan du angive et maks CPC, som du er villig til at betale, således der ikke bliver budt højere end det beløb. Du har mulighed for enten at vælge automatiske bud eller manuelle bud. Hvis du vælger automatiske bud, giver du Google Ads mulighed for at hæve og sænke buddene efter behov, og du skal ikke selv angive noget bud.

Hvis du har søgeord med lave kvalitetsresultater, kan det være dyrere for dig at hæve buddene på disse. Derfor vil det være en god idé, hvis du bevarer standardindstillingen ”hæv ikke bud” for disse. Dog vil det optimale selvfølgelig være, at du arbejder på at forbedre kvalitetsresultatet for dine søgeord, da dette teoretisk set vil give den bedste performance.

Når du lige er startet på at bruge denne strategi, skal du være opmærksom på, at det kan tage op til én dag, før Google Ads begynder at optimere dine bud. Hvis både du og din konkurrent bruger denne strategi, vil hvert af jeres bud blive hævet, indtil det ene domæne når deres maks CPC.

Fordele og ulemper ved måludkonkurreringsandel

Hvis en af dine konkurrenters annoncer konsekvent har en højere placering end dine annoncer, kan det give dig en fordel at benytte denne strategi, da Google arbejder på at få højere placeringer end din konkurrent. Hvis du kommer til at opnå højere placeringer end din konkurrent, vil der være chance for, at konkurrentens kunder lægger mærke til dit brand og dine annoncer, eller at de endda klikker ind på din hjemmeside i stedet for konkurrentens.

En af ulemperne er så, at hvis din konkurrent benytter sig af samme strategi, vil jeres budpriser bare blive højere og højere, indtil én af jer, når jeres maks CPC. Derfor kan du risikere, at klikpriserne bliver rigtigt dyre. Du skal i hvert fald gøre op med dig selv, hvor meget du er villig til at betale for at udkonkurrere din konkurrent.

Hvis dine søgeord ikke har et særlig godt kvalitetsresultat, kan det ligeledes blive en dyr affære for dig at forsøge at opnå bedre placeringer end din konkurrent, da et dårligt kvalitetsresultat vil betyde, at buddene vil blive det dyrere for dig. Som udgangspunkt skal du selvfølgelig forsøge at hæve kvalitetsresultatet, men hvis det ikke lykkes for dig, bør du bevare standardindstillingen ”hæv ikke bud” for disse.

8. Budstrategi: Udvidet CPC – Google vurderer dine muligheder for konvertering

Formålet med udvidet CPC er at hjælpe dig med at opnå flere konverteringer fra manuel budgivning. Måden, det fungerer på, er, at dine manuelle bud automatisk bliver justeret på de tidspunkter, hvor der enten er mindre eller større sandsynlighed for, at klikket vil føre til en konvertering. Når du bruger udvidet CPC, er de automatiske budjusteringer begrænset af det maks CPC-bud, du selv har angivet.

Hvis man ser på udvidet CPC i forbindelse med kampagner på søge- og displaynetværket, vil det hjælpe dig med at øge antallet af konverteringer, mens Google Ads prøver på at holde din pris pr. konvertering på det samme niveau, som når du bruger manuel budgivning. Hvis du i stedet bruger udvidet CPC til shopping-kampagner, vil Google Ads øge antallet af konverteringer, uden at dit samlede forbrug vil stige.

Maksimér dine konverteringer med kombineret budgivning

Inden du begynder at bruge udvidet CPC med dine søge- eller shopping-kampagner, skal du opsætte konverteringssporing. Hvis du vil bruge udvidet CPC til dine display-kampagner, behøver du ikke at opsætte konverteringssporing, men konverteringer hjælper dig med at se, hvor effektive dine annoncer er.

Måden, udvidet CPC fungerer på, er, at der bliver holdt øje med de annonceauktioner, hvor der er større sandsynlighed for, at du kan opnå en konvertering. Hvis der er større sandsynlighed, øges din maks CPC, for at din annonce kan stå bedre i konkurrencen om at få klikket. Hvis der derimod er mindre sandsynlighed for, at et klik fører til en konvertering, vil Google Ads sænke dit bud. Google Ads vil forsøge at holde din gennemsnitlige CPC under den maks CPC, du har angivet, men din maks CPC kan blive overskredet i enkelte perioder.

Du kan enten vælge at bruge udvidet CPC som en porteføljestrategi eller som en tilvalgsfunktion med manuel CPC-budgivning.

Fordele og ulemper ved udvidet CPC

Fordelen ved denne budstrategi er, at du kun delvist afgiver kontrol til Google. Det er altså stadig dig, der bestemmer, hvad du maksimalt vil betale for et klik, og så styrer Google ellers hvor meget eller hvor lidt, der skal bydes inden for de rammer, du har sat.

Hvis du har sat dit maks CPC meget lavt, giver det en ulempe, da Google så ikke har særligt meget råderum at optimere buddene ud fra. Derfor kan det virke som en hæmsko i stedet for en hjælpende hånd. Ved udvidet CPC har vi i diverse konti bemærket, at der flere gange er kommet en lille unødvendig stigning i klikprisen, så hvis du tester udvidet CPC af, er det noget, du skal være opmærksom på.

Hvilken strategi skal du så vælge til budgivning for din Google Ads?

De automatiske budstrategier kan måske både lyde virkelig smarte og avancerede, og hvis du ikke er på hjemmebane i Google Ads, så bør du nok passe lidt på med at kaste dig ud i alt for avancerede budstrategier. Som udgangspunkt vil vi faktisk anbefale langt de fleste at bruge den manuelle budstrategi, manuel CPC, da den som sagt giver dig langt større kontrol over din annoncering.

Googles maskinlæring bliver hele tiden klogere, så de automatiske budstrategier er ikke, som de var for nogle år siden. Dog er der stadig områder, hvor Googles maskinlæring kan blive endnu bedre, og når den gør det, kan det være, at vores anbefaling ændrer sig, men lige nu bør du starte ud med manuel CPC. Hvis du ikke har tid til at arbejde med detaljer, eller du har en rigtig stor konto, kan du selvfølgelig prøve at teste automatiske bud og så holde øje med resultatet.

Hvis du har spørgsmål til budgivning eller andre emner i Google Ads, er du som altid velkommen til at kontakte Conversio og vores Digitale Marketing Specialister på telefon: +45 70 666 500 eller på mail: [email protected].

Har du spørgsmål til digital marketing?

Du er altid velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål vdr. digital marketing.

Johannes Helleland
Johannes Helleland

Client Director, Partner